Neurologická paliativní péče

| Nezařazené

Neurologická paliativní péče – souhrn prezentace pro atestační kurs praktických lékařů 9/2016 zde

Geriatrická paliativní péče
Ferris Frank D - seminář Integrace paliativní péče a transformace zdravotní péče