Paliativní Institut připravuje vzdělávání „na míru“. Realizujeme jej na místě, určeném klientem. Může jít o webináře, semináře, konference, či individuální vzdělávání například formou mentorshipu.

Nabízíme dlouhodobý vztah i krátkodobé formy vzdělávání. Cena se odvíjí individuálně, dohodou, dle charakteru spolupráce.

Podpora organizací – rozvoj geriatrické a paliativní péče vyžaduje důkladnou analýzu aktuálního stavu – audit, následně individuální a týmový mentorship a výuku k organizačnímu leadershipu, stejně jako v odborných tématech. Nabízíme výše uvedené a dlouhodobou spolupráci s poradenstvím. Přípravu kurzů, vzdělávání managementu a zaměstnanců, spolupráci ke zvýšení efektivity týmového řízení.

Podpora státní správě – koncepční rozvoj geriatrické a paliativní péče vyžaduje odborné poradenství v jednotlivých krocích.  Jsme schopni podpořit provedení analýzy, spolupracovat například se zdravotním a sociálním odborem kraje či města, připravit na míru vzdělávání státních pracovníků.

 

Nabízíme tyto základní formy vzdělávání:

Semináře, webináře, workshopy, konference – zaměření v problematice geriatrické a paliativní péče. Je třeba individuálně diskutovat, zda jsou cílem znalosti či dovednosti. Hodinovou dotaci těchto typů vzdělávání následně dohodneme po vyjasnění představ  s klientem.

Týmový mentorship – odborné vedení týmů i organizací, za účelem odborné podpory, zpětné vazby, společného „ladění“ týmových procesů. Zásadní metoda pro výuku postojů a přístupů.

Individuální mentorship – nabídka vedení a dlouhodobé spolupráce pro jednotlivce. Cílem mentora je podpora k hledání účinných a efektivních cest, jak lépe pracovat na svém růstu – jako profesionál v paliativní a geriatrické medicíně, jako vedoucí týmu. Zásadní metoda pro výuku postojů a přístupů.

Audit – jednorázová, či dlouhodobá forma spolupráce – auditor projde do hloubky procesy v organizaci, definuje klíčové pracovníky a jejich potenciál, určí ve spolupráci s týmem a vedením organizace nejvhodnější nastavení procesů, personální potřeby a předpoklady, vhodné principy vzdělávání. I jednorázová forma vyžaduje několikatýdenní spolupráci.