Komunikační dovednosti v geriatrické paliativní péči

termín: 23. 06. 2017 - 23. 06. 2017

Místo: Edukační centrum Hospice sv. Josefa, Rajhrad u Brna, Jiráskova 47, 66461

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Cena: 650 Kč


Anotace

Kurz je určen pro osvojení základních dovedností v oblasti neverbální komunikace, práce s emocemi, zvládání obtížných komunikačních situacícílová skupina: lékaři, zdravotní sestry, laičtí a profesionální pečujícícíl: účastníci si osvojí základní dovednosti neverbální komunikace, empatie, principů komunikace s křehkými pacienty a klienty s demencí či organickým psychosyndromemmetody: interaktivní workshop, pre a postcourse materiály, evaluační dotazník, doporučené literární a elektronické informační zdroje

CENA: 650 Kč

Seminář hodnocen kredity ČAS.

Stravování: v době kurzu zajištěna káva, čaj, voda, drobné občerstveníOběd ev. v místních restauracích, k dispozici kavárna

Maximální počet účastníků: 25 (kurs bude otevřen v případě minimálního počtu 15 účastníků)

Program kurzu:

  • Já a mé neverbální dovednosti
  • Dávám/dostávám - má energie
  • Špatné zprávy, emoce - sdělení, sdílení, empatie
  • Psychomotorické tempo
  • Doprovázení

    Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.