Geriatrická paliativní péče

| Nezařazené

Geriatrická paliativní péče – souhrn prezentace pro atestační kurs praktických lékařů 9/2016 zde

Standardy paliativní péče 2013 - Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Neurologická paliativní péče