Ferris Frank D – seminář Integrace paliativní péče a transformace zdravotní péče

| Video

Neurologická paliativní péče
Charita Trebic - Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč