Projekt ELNEC je národní vzdělávací iniciativa zaměřená na zlepšení paliativní péče. Projekt je zaměřen na vzdělávání sester v pediatrii , onkologii , kritické péči a geriatrii a další vydělávání v paliativní péči. Projekt vznikl v roce 2000.

Vzdělávací program ELNEC absolvovalo více než 20 500 zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků v USA a 88 dalších státech, které se do programu zapojili. Školitelé ELNEC v současné době organizují semináře odborného rozvoje pro zdravotní sestry, preyentují ELNEC na národních a mezinárodních konferencích a zlepšují kvalitu ošetřovatelské péče jinými způsoby.