Ferris Frank D – seminář Integrace paliativní péče a transformace zdravotní péče