Neurologická paliativní péče

Neurologická paliativní péče – souhrn prezentace pro atestační kurs praktických lékařů 9/2016 zde