Geriatrická paliativní péče

Geriatrická paliativní péče – souhrn prezentace pro atestační kurs praktických lékařů 9/2016 zde