Aktuální kurzy a workshopy

Název Místo konání  
Komunikační dovednosti v geriatrické paliativní péči Rajhrad u Brna Detail

Novinky

Charita Trebic – Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč  ()
Ferris Frank D – seminář Integrace paliativní péče a transformace zdravotní péče  ()
Neurologická paliativní péče  ()


Paliativní Institut Brno je projekt, zaměřený na kvalitu péče o seniory a rozvoj paliativní péče. Jsme přesvědčeni, že kvalitní vzdělanost, sdílení zkušeností a vedení profesionálů k týmové práci je nezbytné k rozvoji multidisciplinární péče ve zdravotnictví.

V nejbližších 20 letech se každá druhá rodina v České republice setká se syndromem demence, prodloužení života vede k prodloužení délky průběhu chronických onemocnění o řadu let. Zdravotnictví i společnost nejsou na tyto změny systematicky připravováni.

Rádi bychom přispěli v tomto procesu kvalitním vzděláváním, individuálně připraveným dle potřeb jednotlivých organizací a jednotlivců, mentorským vedením a podporou.

V případě zájmu nás kontaktujte k zajištění termínu úvodní schůzky.

V úctě

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
specializace geriatrie, paliativní medicína


Kniha Geriatrická paliativní péče

Prakticky zaměřená publikace shrnující autorovy zkušenosti z péče o křehké geriatrické pacienty, nemocné vyššího věku se syndromem geriatrické deteriorace nebo s demencí v pokročilém stadiu či o nemocné v závěrečných stadiích interních, neurologických, pneumologických a dalších chronických onemocnění. Publikace se věnuje převážně onemocněním mimo onkologii, principy paliativní péče se ovšem v základních bodech zásadně neliší. Klade si za cíl informovat, vést, motivovat k péči o nevyléčitelně nemocné vyššího věku, ukázat možné styčné body kurativní a paliativní péče, navést k eticky i medicínsky korektnímu rozhodování a snižovat obavy či bariéry v péči o nevyléčitelně nemocné.

více informací

Cíle projektu

Podpora zdravotní péče

Podpořit lůžkovou a ambulantní zdravotní péči k rozvoji multidisciplinárního přístupu

Sociální služby

Podpořit rozvoj služeb zdravotně – sociálního pomezí

Subprojekty

Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti ve zdravotnictví

Leadership

Leadership ve zdravotnictví

Senior friendly

Senior friendly hospital

Oblasti zaměření: