Vzdělávací akce

Název Datum Místo konání Kapacita  
PODPORUJEME PÉČI O KŘEHKÉ A ZÁVAŽNĚ NEMOCNÉ SENIORY 25. 3. 2021 - 22. 4. 2021 Online Kurz proběhl Detail 

Paliativní Institut je projekt, podporující kvalitu péče o seniory a rozvoj paliativní péče. Vznikl v Brně a rozvíjí se v Jihomoravském kraji, a Kraji Vysočina.

V nejbližších 20 letech se každá druhá rodina v České republice setká se syndromem demence, prakticky každá rodina se syndromem geriatrické křehkosti, či závažným chronickým onemocněním. Prodloužení života vede k prodloužení délky průběhu chronických onemocnění o řadu let. Tématem mnohem více než vyléčení je „jaký můžeme žít život“ se závažnou chronickou nemocí. Zdravotnictví ani společnost nejsou na tyto změny systematicky připravováni.

Rádi bychom přispěli v tomto procesu kvalitním vzděláváním, individuálně připraveným dle potřeb jednotlivých organizací a jednotlivců, mentorským vedením a podporou. Jsme přesvědčeni, že kvalitní vzdělanost, sdílení zkušeností a vedení profesionálů k týmové práci je nezbytné k rozvoji multidisciplinární péče ve zdravotnictví.

V případě zájmu nás kontaktujte k zajištění termínu úvodní schůzky.

Za tým Paliativního Institutu

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
specializace geriatrie, paliativní medicína

Komunikace v geriatrické paliativní péči.

Video z kurzu Komunikace v mobilní specializované paliativní péči.

Číst více

Paliativní péče – kontroverzní témata

V rozhovoru na celkem 14 otázek (níže přehled otázek), týkajících se kontroverzních témat, nám odpovídá pan prim. MUDr. Ladislav Kabelka,…

Číst více

Charita Trebic – Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Krátký film přibližující činnnost Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč, který je součástí Oblastní charity Třebíč. Jeden z mimořádných hospiců v…

Číst více

Kniha Geriatrická paliativní péče

Prakticky zaměřená publikace shrnující autorovy zkušenosti z péče o křehké geriatrické pacienty, nemocné vyššího věku se syndromem geriatrické deteriorace nebo s demencí v pokročilém stadiu či o nemocné v závěrečných stadiích interních, neurologických, pneumologických a dalších chronických onemocnění. Publikace se věnuje převážně onemocněním mimo onkologii, principy paliativní péče se ovšem v základních bodech zásadně neliší. Klade si za cíl informovat, vést, motivovat k péči o nevyléčitelně nemocné vyššího věku, ukázat možné styčné body kurativní a paliativní péče, navést k eticky i medicínsky korektnímu rozhodování a snižovat obavy či bariéry v péči o nevyléčitelně nemocné.

více informací

Cíle projektu

Podpora zdravotní péče
Podpořit lůžkovou a ambulantní zdravotní péči k rozvoji multidisciplinárního přístupu
Sociální služby
Podpořit rozvoj služeb zdravotně – sociálního pomezí

Subprojekty

Komunikační dovednosti
Komunikační dovednosti ve zdravotnictví
Leadership
Leadership ve zdravotnictví
Senior friendly
Senior friendly hospital

Oblasti zaměření:

  • pořádání seminářů, workshopů a konferencí pro odbornou a laickou veřejnost, státní správu
  • audit multidisciplinární péče pro organizace, poskytující zdravotní a sociální péči
  • poradenství organizacím i profesionálům v oblasti geriatrické a paliativní péče
  • administrativní podpora při přípravě a vedení projektů v oblasti geriatrické a paliativní péče
  •  mentorship v geriatrické a paliativní péči

Kontakty:

MUDr. Ladislav Kabelka PhD.
geriatrie, paliativní medicína

Tel. +420737230772
Email: kabelka@paliativni-institut.cz